Контакти

вул. Хрещатик, 32-а
Київ, 01601

+38 (044) 279 58 72

info@kyivland.gov.uaМісце знаходженняГрафік роботи
 • 9:00 — 18:00 пн – чт
 • 9:00 — 16:45 пт
 • 13:00 — 13:45 перерва


Відповідно до частини першої статті 53 Закону України “Про запобігання корупції (далі - Закон) особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Відповідно до частини четвертої статті 53 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого наказом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2019 № 58.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним:

1) письмове повідомлення можна подати:
 • на поштову адресу Департаменту земельних ресурсів: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-А 
    (з позначкою "Про корупцію");
 • через скриньку для кореспонденції Департаменту земельних ресурсів (з позначкою "Про корупцію");
 • через офіційний вебсайт Департаменту;
 • на захищену електронну поштову скриньку: ​anticor@kyivland.gov.ua.
2) усне повідомлення можна подати через спеціальну телефонну лінію (автовідповідач)
(044) 202-79-83 (працює в автоматичному режимі щоденно)

Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити одну або декілька з таких фактів про порушення вимог Закону працівниками Департаменту, зокрема:

 • порушення встановлених Законом обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, передбачені статтею 22 Закону;
 • порушення обмежень щодо одержання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • ​запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення правил етичної поведінки, передбачені статтями 38-44 Закону;
 • порушення вимог щодо фінансового контролю, передбачені статтями 45-46, 49, 52 Закону;
 • порушення у сфері захисту викривачів, передбачені статтею 53 Закону;
 • недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки, передбачені статтями 56-58 Закону.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреса місця проживання/електронна поштова адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).


Увага! Повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт та захищену електронну пошту Департаменту, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються абзацами першим – третім частини п’ятої статті 53 Закону.

Термін та результати розгляду повідомлень 

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або особа, що виконує його обов'язки, продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв’язку з цим для врегулювання зазначеного питання рекомендується керуватися положеннями частини п’ятої статті 53 Закону.

​У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (абзац п'ятий частина п'ята стаття 53 Закону).

Гарантовані права на захист осіб, які повідомляють про корупцію:

 1. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. 
 2. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 3. Особа або член її сім’ї не може бути:
 • звільнена чи примушена до звільнення; 
 • притягнута до дисциплінарної відповідальності; 
 • піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу.
 1. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції:

 • органи прокуратури;
 • Національна поліція;
 • Національне антикорупційне бюро України; 
 • Національне агентство з питань запобігання корупції.

Уповноважений підрозділ (особа), відповідальний за розгляд повідомлення: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту земельних ресурсів – Хоменко Альона Григоріївна. 

 Завантажити зразок форми-повідомлення