Контакти

вул. Хрещатик, 32-а
Київ, 01001

+38 (044) 202 78 15

kyivland@kyivcity.gov.uaМісце знаходженняГрафік роботи
 • 8:00 — 17:00 пн – чт
 • 8:00 — 15:45 пт
 • 12:00 — 12:45 перерва


Відповідно до абзацу дев'ятнадцятого частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання корупції (далі – Закон) викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
 
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 Закону, зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 
Органи прокуратури, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (частина перша статті 531 Закону).
 
Звертаємо увагу, що:
 
•        спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (абзац п’ятнадцятий частини першої статті 1 Закону).
 
Відповідно до частини першої статті 532 Закону викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
 
Звертаємо увагу, що відповідно до абзаців двадцятого – двадцять другого частини першої статті 1 Закону:

 • внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;
 • зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону - шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;
 • регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань запобігання корупції.
 
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним:
 
1) письмове повідомлення можна подати:
 
 • на поштову адресу Департаменту земельних ресурсів: 01001, м. Київ,    вул. Хрещатик, 32-А (з позначкою «Про корупцію»);
 • через скриньку для кореспонденції Департаменту земельних ресурсів (з позначкою «Про корупцію»);
 • через офіційний вебсайт Департаменту земельних ресурсів;
 • на електронну поштову скриньку: anticor@kyivland.gov.ua;
2) усне повідомлення можна подати через анонімну гарячу лінію (автовідповідач) (044) 202-79-83 (працює в автоматичному режимі щоденно).
 
Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:
 
Факти про порушення вимог Закону працівниками Департаменту земельних ресурсів, зокрема:
 
 • порушення обмежень щодо одержання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • порушення правил етичної поведінки, передбачені статтями 38-44 Закону;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, передбачені статтею 22 Закону;
 • порушення вимог щодо фінансового контролю, передбачені статтями 45-46, 52 Закону;
 • порушення вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки, передбачені статтею 56-58 Закону.
 
УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
 
 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, її посада в Департаменті земельних ресурсів;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 
Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт та електронну поштову скриньку Департаменту земельних ресурсів, направляються з підписом у сканованому вигляді.
 
Вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені (частина друга стаття 532 Закону).

 Завантажити зразок форми-повідомлення