Київ майбутнього

Місія Департаменту — створення комфортного, безпечного та екологічного міста шляхом ефективного планування

Комфорт

Для побудови комфортного простору ми працюємо над створенням сучасних інструментів планування — класичних геопросторових систем 2D та 3D-моделі міста. При плануванні мікрорайону цифрова система об’єднуватиме всі аспекти життя містян.

Безпека

Ми створюємо цифрову модель безпечного середовища для всіх містян: пішоходів, велосипедистів, власників авто- та мототранспорту. Вона враховуватиме навантаження на всю територію міста згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

Екологічність

3D-модель міста інтегруватиме кліматичні та рельєфні особливості ландшафту, а також розу вітрів. Це відкриє нові можливості для міського планування відповідно до екологічних норм розміщення зелених насаджень.

Земельний кадастр
міста Києва
Графік роботи
  • 8:00 — 17:00 пн – чт
  • 8:00 — 15:45 пт
  • 12:00 — 12:45 перерва
Відповіді на часті запитання
Які документи необхідно надати для передачі (надання) земельної ділянки юридичній особі?
До заяви на отримання адміністративної послуги у ЦНАП додаються:
 1.У разі передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
- оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;
- витяг з Державного земельного кадастру (у разі формування земельної ділянки);
- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;
- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє її уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).
2. У разі надання земельної ділянки в користування (у власність) на підставі технічної документації із землеустрою:
- оригінал технічної документації із землеустрою;
- оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на підставі якого здійснювалось формування земельної ділянки;
- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє її уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).
3.У разі надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право комунальної власності на яку зареєстровано у встановленому порядку, без зміни її меж та цільового призначення:
- посвідчені в установленому порядку копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці;
- витяг з Державного земельного кадастру;
- нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на припинення права користування земельною ділянкою, у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання, окрім випадків, передбачених статтею 31 Закону України "Про оренду землі", а також згода на розірвання договору оренди земельної ділянки;
- засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).
4.У разі подання технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель:
- оригінал технічної документації із землеустрою;
- витяг з Державного земельного кадастру;
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо заява подається представником).
 
Які документи необхідно надати для передачі (приватизації) земельної ділянки фізичній особі?
Після державної реєстрації земельної ділянки (внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру про проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) звертається в установленому порядку до приймальні Київради з земельних питань (каб.212) для прийняття Київською міською радою відповідного рішення. До заяви зацікавлена особа подає погоджену в установленому порядку:

- документацію із землеустрою;
- витяг з Державного земельного кадастру;
- електронний файл in4 та файл XML.
Яка процедура укладання договору оренди землі?
Звертаємо Вашу увагу, що проект договору оренди земельної ділянки готується Департаментом земельних ресурсів на підставі одного з документів:
  • розпорядження Київської міської державної адміністрації,
  • рішення Київської міської ради,
  • висновків постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
Для цього правонабувач (орендар), отримавши копію відповідного документа, звертається до Департаменту щодо:
  • підготовки проекту договору (додавши фотофіксацію земельної ділянки, будівель і споруд, розташованих на ній);
  • здійснення розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку, зазначивши інформацію про фактичне використання земельної ділянки, будівель і споруд згідно з КВЕД та наявність (відсутність) орендарів цих будівель і споруд та додавши оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві, актуального на момент подачі відповідного звернення.
Проект договору готується у відповідності до умов, передбачених Законом України «Про оренду землі», Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220, та Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 N 241/2463.

При укладенні договорів оренди (договорів про поновлення та внесення змін до них) розмір орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок) встановлюється у відповідності до чинного на момент їх укладення рішення Київської міської ради, яким ці ставки затверджено.
Порядок отримання земельної ділянки
Зацікавлена особа подає клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Приймальні Київради із земельних питань.

Приймальня Київради з земельних питань аналізує матеріали клопотання у частині наявності необхідних документів та за результатами такого аналізу пояснює зацікавленій особі необхідність подання додаткових документів згідно з цим Порядком або реєструє клопотання.

У разі реєстрації клопотання приймальня Київради з земельних питань направляє запит до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент містобудування та архітектури) щодо отримання витягу з містобудівного кадастру та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, передає матеріали клопотання до Департаменту земельних ресурсів.

Департамент земельних ресурсів, керуючись даними міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, аналізує подані матеріали клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру та готує проект рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який передає до секретаріату Київської міської ради.

Проект рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в установленому порядку.

Після прийняття, рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається у встановленому порядку до приймальні Київради із земельних питань для внесення інформації до міського земельного кадастру та видається під час звернення зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику разом із матеріалами справи-клопотання для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Як отримати довідку про нормативно-грошову оцінку землі?
До Вашого відома, у паперовому вигляді довідка видається  Департаментом земельних ресурсів за адресою: вул. Хрещатик 32-а. Довідка виготовляється та видається на безоплатній основі.
В електронному вигляді довідка замовляється та видається в електронний кабінет користувача на нашому сайті за допомогою ЕЦП.
Яка адреса Департаменту?
Департамент знаходиться за адресою вул. Хрещатик, 32-а, Київ, 01001
Як отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Києві?
Зацікавлена особа звертається до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення.
До клопотання додаються документи, перелік яких доступний за посиланням:
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/D6E76505026C114EC225813100370781?OpenDocument